Πιο κοντά μεταξύ τους τα ζευγάρια με κατοικίδιο

Πιο κοντά μεταξύ τους τα ζευγάρια με κατοικίδιο

zeugari-me-katoikidioΣύμφωνα με έρευνα του UB (University at Buffalo), τα ζευγάρια που έχουν τους δικούς τους σκύλους ή γάτες έχουν στενότερες σχέσεις, είναι πιο ικανοποιημένα με το γάμο και ανταποκρίνονται καλύτερα στο στρες από ότι τα ζευγάρια που δεν έχουν.

Μετρήσεις του καρδιακού ρυθμού και της πίεσης του αίματος που ελήφθησαν κατά τη διάρκεια μιας κατάστασης που αποτελεί πηγή συγκρούσεων μεταξύ των συζύγων, έδειξαν ότι η συστολική αρτηριακή πίεση των ζευγαριών με τα κατοικίδια ζώα ήταν χαμηλότερη κατά την έναρξη, αυξήθηκε λιγότερο ως απάντηση στο άγχος και επανερχόταν στην αρχική τιμή γρηγορότερα από ότι σε ζευγάρια χωρίς κατοικίδια ζώα.

Με βάση τα ευρήματα αυτά, τα ζευγάρια με κατοικίδιο είχαν επίσης πιο συχνές επαφές μεταξύ τους και με άλλους ανθρώπους και ειδικότερα εκείνοι που ήταν περισσότερο συνδεδεμένοι με τα κατοικίδια ζώα τους, είχαν τις μεγαλύτερες αλληλεπιδράσεις με τους συζύγους τους. Τα αποτελέσματα της έρευνας παρουσιάστηκαν στο Clearwater Beach, Fla, στο ετήσιο συνέδριο της Αμερικανικής Ψυχοσωματικής Εταιρείας.

Περισσότερη κοινωνική στήριξη

«Πολλές μελέτες έχουν δείξει ότι η κοινωνική υποστήριξη είναι προστατευτικό της καρδιαγγειακής υγείας», δήλωσε ο Karen Allen, UB ερευνητής και συγγραφέας της μελέτης. «Ξέρουμε ότι οι άνθρωποι που έχουν πολλές κοινωνικές αλληλεπιδράσεις είναι υγιέστεροι από τους ανθρώπους που δεν έχουν». Σε αυτή τη μελέτη, οι άνθρωποι που κατείχαν κατοικίδια ζώα είχαν σημαντικά περισσότερες αλληλεπιδράσεις με άλλα άτομα συγκριτικά με ζευγάρια που δεν είχαν κατοικίδιο.

«Δεν γνωρίζουμε συγκεκριμένα γιατί συμβαίνει αυτό. Από τη μια πλευρά είναι πιθανό οι ιδιοκτήτες κατοικιδίων να ανήκουν στο είδος των ανθρώπων που εγγενώς αναζητούν περισσότερες κοινωνικές επαφές. Από την άλλη, μπορεί να υπάρχει κάτι στη σχέση ανάμεσα στους ανθρώπους και τα κατοικίδια ζώα που ενισχύει την κοινωνική αλληλεπίδραση. Είναι επίσης πιθανό, σε μερικούς ανθρώπους, οι επαφές με ένα κατοικίδιο ζώο να παρέχουν εξίσου ψυχολογικά και σωματικά οφέλη, όπως θα παρείχε κάποια ανθρώπινη επαφή».

Ο Allen παρακολούθησε 100 ζευγάρια, εκ των οποίων τα 50 είχαν είτε γάτες είτε σκύλους και τα άλλα 50 ζούσαν χωρίς κατοικίδια ζώα.

Οι συμμετέχοντες κλήθηκαν να συμπληρώσουν ένα τυποποιημένο ερωτηματολόγιο το οποίο μετρά την εγγύτητα των σχέσεων, την οικογενειακή ρύθμιση, τη διαπροσωπική υποστήριξη και το σύνδεσμο με το κατοικίδιο ζώο. Συνέχισαν επίσης για δύο εβδομάδες την καταγραφή ενός ημερολογίου σχετικά με τον αριθμό και την ποικιλία των κοινωνικών επαφών τους.

Για να αξιολογηθούν τα επίπεδα του στρες, ο Allen συνέδεσε τους συζύγους σε οθόνες προκειμένου να ελέγχεται η αρτηριακή πίεση της καρδιάς τους και εισήγαγε ένα θέμα που προσδιορίζονταν μέσω των ερωτηματολογίων ως πηγή εντάσεων ή διαφωνίας. Έτσι, μέσα από την παρακολούθηση του καρδιακού ρυθμού και της αρτηριακής πίεσης ελέχθηκε το ποσοστό σύμφωνα με το οποίο ήταν φυσιολογικές οι αντιδράσεις των ζευγαριών απέναντι στο στρες που προκαλούσε η συζήτηση.

Βρέθηκε ότι μεταξύ των ιδιοκτητών των κατοικίδιων ζώων η μέση συστολική αρτηριακή πίεση κατά την έναρξη της συζήτησης ήταν στα115 mm/ Hg, ανήλθε κατά το μέγιστο στα125 mm/ Hg κατά τη διάρκεια του στρες και επέστρεψε σε κανονικά επίπεδα γρήγορα, όταν το πείραμα τελείωσε. Μεταξύ των μη-ιδιοκτητών κατοικίδιων ζώων, η συστολική αρτηριακή πίεση ήταν στην αρχή κατά μέσο όρο στα135 χιλιοστά/ Hg, αυξήθηκε στα 160 και παρέμεινε σε υψηλά επίπεδα για 5-10 λεπτά. Αξίζει να αναφερθεί πως η κανονική συστολική αρτηριακή πίεση κυμαίνεται από 110 έως130 mm/ Hg, ανάλογα με την ηλικία.

«Υπήρξε μια σημαντική διαφορά στην ανταπόκριση της αρτηριακής πίεσης στο στρες και τον χρόνο αποκατάστασης μεταξύ αυτών των δύο ομάδων», είπε ο Allen. «Σε ορισμένα από τα ζευγάρια χωρίς κατοικίδια ζώα, η αρτηριακή πίεση παρέμεινε σε υψηλά επίπεδα μέχρι και 10 λεπτά μετά το τέλος της σύγκρουσης».

Χρειάζεται επίσης να αναφερθεί πως δεν υπήρχαν σημαντικές διαφορές στην αντίδραση μεταξύ ανδρών και γυναικών ή ιδιοκτητών σκύλου και ιδιοκτητών γάτας.

Η παραπάνω λοιπόν έρευνα του Allen έδειξε ότι η παρουσία του ζώου κατά τη διάρκεια μιας αγχωτικής κατάστασης έχει ευεργετική επίδραση στην αρτηριακή πίεση. Κατ’ επέκταση ακόμη και σε άτομα που ζουν μόνα τους και έχουν μικρή επαφή με τον έξω κόσμο, ένα κατοικίδιο ζώο παρέχει τις ίδιες ευεργετικές επιδράσεις στην καρδιαγγειακή υγεία όπως θα συνέβαινε με οποιαδήποτε άλλη κοινωνική αλληλεπίδραση.

Επιμέλεια: Ελευθερία Ακριτίδου

bull red Πίσω
 
Hug4Pets Sign
 q a
 h4dDownWindow

© Hug4Pets.com - Τα πνευματικά δικαιώματα των κειμένων και λοιπών επιμέρους στοιχείων ανήκουν στη Hug4Pets. Απαγορεύεται η ανατύπωση, αναπαραγωγή, δημοσίευση και γενικά οποιαδήποτε χρήση, εκμετάλλευση ή διάδοση οποιουδήποτε στοιχείου έντυπη, ηλεκτρονική, ψηφιακή ή άλλη μορφή και με οποιοδήποτε μέσο χωρίς την άδεια της Hug4Pets.com .

Copyright © Hug4Pets. All Rights Reserved || Όροι Χρήσης