Αυτισμός: Μια εναλλακτική θεραπεία

Αυτισμός: Μια εναλλακτική θεραπεία

Αυτισμός: Μια εναλλακτική θεραπείαΠολλοί άνθρωποι επιζητούν την επαφή με τα ζώα, αυτή τους ηρεμεί και διευκολύνει την κοινωνική αλληλεπίδραση, καθώς αποτελεί μη επικριτική μορφή υποστήριξης. Ιδιαίτερα, από αυτήν την σχέση επωφελούνται ομάδες ατόμων που αντιμετωπίζουν δυσκολίες στον τομέα της κοινωνικής αλληλεπίδρασης, όπως τα άτομα με αυτισμό. Έχει μάλιστα διατυπωθεί η άποψη από ορισμένους ερευνητές ότι η κοινωνική απομόνωση που εκδηλώνουν τα άτομα με αυτισμό εστιάζει μόνο στις σχέσεις με άλλους ανθρώπους και ότι αυτή δεν επεκτείνεται στις σχέσεις με τα ζώα.

Ο αυτισμός ανήκει στο φάσμα των διάχυτων αναπτυξιακών διαταραχών, συνοδεύει το άτομο σε όλη του τη ζωή και χαρακτηρίζεται κυρίως από διαταραγμένη κοινωνική συμπεριφορά, ποιοτική έκπτωση στην επικοινωνία, περιορισμένα ενδιαφέροντα και επαναληπτική ή στερεότυπη συμπεριφορά. Η κλινική εικόνα της διαταραχής αυτής παρουσιάζει μεγάλη ετερογένεια, δηλαδή, κυμαίνεται από ηπιότερες (ελάχιστα και ήπια σε μορφή στοιχεία αυτισμού και φυσιολογική νοημοσύνη) μέχρι και βαρύτερες μορφές (πολλαπλά στοιχεία αυτισμού συνοδευόμενα από βαριά νοητική καθυστέρηση).

Η Temple Grandin, άτομο με αυτισμό και καθηγήτρια στο Κρατικό Πανεπιστήμιο του Κολοράντο, στο βιβλίο της «Τα ζώα σε μετάφραση» (Animals in Translation), μεταξύ άλλων, αναφέρεται ιδιαίτερα στις ομοιότητες που παρουσιάζει ο τρόπος σκέψης των ατόμων με αυτισμό, σε σχέση με αυτόν των ζώων. Η ίδια, θεωρεί ότι ο τρόπος σκέψης των ζώων καθώς και των περισσότερων ατόμων με αυτισμό, είναι κοινός, ο οπτικός. Αυτός είναι που καθιστά, σύμφωνα με την Grandin, τους δεύτερους κατάλληλους να μεταφράσουν και να κατανοήσουν τον κώδικα των ζώων.

Οι ομοιότητες αυτές, αλλά και πολλά ακόμα στοιχεία είναι που έστρεψαν το ενδιαφέρον της έρευνας, κυρίως τα τελευταία χρόνια, στην αναζήτηση τυχόν οφελών των παρεμβάσεων με τη βοήθεια των ζώων (Animal-Assisted Intervention ή Pet Therapy), για τα άτομα με αυτισμό. Αν και είναι σχετικά νέο το πεδίο που μελετά τις σχέσεις και τις αλληλεπιδράσεις των ατόμων με αυτισμό με τα κατοικίδια, ωστόσο έχει παρατηρηθεί αύξηση της συμμετοχής παιδιών με τη διαταραχή αυτή σε θεραπευτικά προγράμματα με ζώα, τόσο με τη μορφή θεραπείας (Animal-Assisted Therapy), όσο και με τη μορφή δραστηριοτήτων (Animal-Assisted Activities). Σ’ αυτά, τα ζώα που συμμετέχουν συχνότερα είναι οι ειδικά εκπαιδευμένοι σκύλοι.

Πολλές είναι οι έρευνες που εστιάζοντας σε παρεμβάσεις με τη συμμετοχή ζώων για άτομα που ανήκουν στο φάσμα των διάχυτων αναπτυξιακών διαταραχών (αυτισμός), έχουν αναφερθεί σε στατιστικά σημαντικές αλλαγές οι οποίες σημειώνονται ιδίως στον τομέα της κοινωνικής συμπεριφοράς και της επικοινωνίας. Πιο συγκεκριμένα, πρόσφατα ερευνητικά ευρήματα σημειώνουν ότι κατά την εφαρμογή τέτοιων προγραμμάτων τα άτομα/παιδιά με αυτισμό «δένονται» με τα ζώα. Αυτά, τους παρέχουν κοινωνική υποστήριξη, κερδίζουν την εμπιστοσύνη τους και τα βοηθούν να «ανοιχτούν» και να καταπολεμήσουν τους φόβους τους. Ο δεσμός αυτός, όταν αναπτυχθεί σωστά, μειώνει το αίσθημα του άγχους και της διέγερσης, αλλά και των προβλημάτων συμπεριφοράς που συχνά συνοδεύουν τα άτομα με τη διαταραχή αυτή. Επιπλέον, έχει βρεθεί ότι τα άτομα με αυτισμό, αναπτύσσουν ευκολότερα σχέση με κάποιο ζώο, συγκεκριμένα με κάποιο σκύλο, καθώς σε τέτοια περίπτωση δε χρειάζεται να ερμηνεύσουν πολύπλοκες εκφράσεις προσώπου ή τη γλώσσα του σώματός τους, (γεγονός που τους δυσκολεύει ιδιαίτερα σε περίπτωση που καλούνται να αλληλεπιδράσουν με κάποιο άτομο).

Τέτοια προγράμματα βέβαια, όταν εφαρμόζονται, θα πρέπει να λειτουργούν συμπληρωματικά της βασικής εκπαίδευσης και όχι ανταγωνιστικά. Είναι απαραίτητο να είναι αυστηρά σχεδιασμένα και δομημένα σε κάθε παιδί με αυτισμό. Ο χαρακτήρας τους θα πρέπει να είναι εξατομικευμένος, δηλαδή να προσαρμόζονται στις ανάγκες και τις δυνατότητες του κάθε παιδιού και να λαμβάνουν κυρίως υπόψη στη στοχοθεσία τους τη βελτίωση της ποιότητας ζωής τους.

Επιμέλεια: Γεωργία Ζαλίδου

bull green Πίσω
 
Hug4Pets Sign
 q a
 h4dDownWindow

© Hug4Pets.com - Τα πνευματικά δικαιώματα των κειμένων και λοιπών επιμέρους στοιχείων ανήκουν στη Hug4Pets. Απαγορεύεται η ανατύπωση, αναπαραγωγή, δημοσίευση και γενικά οποιαδήποτε χρήση, εκμετάλλευση ή διάδοση οποιουδήποτε στοιχείου έντυπη, ηλεκτρονική, ψηφιακή ή άλλη μορφή και με οποιοδήποτε μέσο χωρίς την άδεια της Hug4Pets.com .

Copyright © Hug4Pets. All Rights Reserved || Όροι Χρήσης