Ειδική Αγωγή: Μια πρώτη προσέγγιση στα θεραπευτικά προγράμματα με συμμετοχή ζώων

Ειδική Αγωγή: Μια πρώτη προσέγγιση στα θεραπευτικά προγράμματα με συμμετοχή ζώων

Ειδική Αγωγή: Μια πρώτη προσέγγιση στα θεραπευτικά  προγράμματα με συμμετοχή ζώωνΗ επαφή με τα ζώα συχνά συνδέεται με τη μείωση του άγχους, την αύξηση του κινήτρου και την αίσθηση της ευημερίας. Προωθούνται μέσω αυτής θετικές συμπεριφορές και ενισχύονται οι επικοινωνιακές δεξιότητες. Έτσι, για τους λόγους αυτούς, τα ζώα μπορούν να θεωρηθούν κατάλληλα ώστε να εμπλακούν σε θεραπευτικά προγράμματα παρέμβασης. Η έρευνα τα τελευταία 30 χρόνια δείχνει ότι η θεραπεία με τη βοήθεια ζώων παρέχει συναισθηματική, κοινωνική, αλλά και σωματική υποστήριξη στα παιδιά.

Έρευνες που αφορούν στα παιδιά και τα ζώα αναφέρονται στη γνωστική, τη κοινωνική και τη συναισθηματική ανάπτυξη και εμπλέκονται με ποικίλες υπο-ομάδες παιδιών. Επαγγελματίες υγείας, καθώς και ψυχολόγοι αναφέρονται και προτείνουν ολοένα και περισσότερο τη συμμετοχή ζώων στη θεραπευτική παρέμβαση για μεγάλο εύρος δυσκολιών, όπως η μοναξιά, αλλά και σοβαρότερων διαταραχών. Έτσι, θεραπευτικά προγράμματα με τη συμμετοχή ζώων σχεδιάζονται και έχουν πολλές φορές θετικά αποτελέσματα και για παιδιά με ειδικές ανάγκες.

Σε μία πρόσφατη επισκόπηση 49 ερευνών, οι Nimer και Lundahl (2007) βρήκαν ότι γενικά, τα θεραπευτικά προγράμματα με τη συμμετοχή των ζώων συνδέονται άμεσα με τη βελτίωση των συμπτωμάτων στο φάσμα του αυτισμού, την καταπολέμηση ιατρικών δυσκολιών, προβλημάτων συμπεριφοράς, αλλά και συναισθηματικών διαταραχών. Πιο συγκεκριμένα, πολλές έρευνες έχουν αποδείξει τη σύνδεση της θεραπείας με σκύλους με την ενίσχυση θετικών συμπεριφορών αλλά και την ανάπτυξη της κοινωνικής ευαισθησίας σε παιδιά με αναπηρία και κυρίως σε αυτά με διάχυτες αναπτυξιακές διαταραχές. Επιπλέον, πολύ ενθαρρυντικά αποτελέσματα τέτοιων προγραμμάτων αναφέρονται και για τα παιδιά που τα συμπτώματά τους χαρακτηρίζονται από επιθετικότητα, υπερκινητικότητα και έλλειψη προσοχής.

Επιπλέον, ένα περιβάλλον που επιτρέπει και παρέχει ευκαιρίες στα παιδιά που είναι ενταγμένα στην ειδική αγωγή να αλληλεπιδράσουν με τα ζώα και τη φύση, μειώνει τη συχνότητα εμφάνισης των παθολογικών και ανάρμοστων συμπεριφορών που αυτά εκδηλώνουν. Ενδεικτικά, σε προγράμματα με ζώα, στα οποία αυτά αντιμετωπίζονται ως «άτομα», οι συμμετέχοντες αισθάνονται πως έχουν καθήκοντα και υποχρεώσεις απέναντι σ’ αυτά. Τα ζώα, ακόμα, έχουν «μεταβατικό» ρόλο διευκολύνοντας την επικοινωνία ανάμεσα στον θεραπευτή και τον θεραπευόμενο. Με τον τρόπο αυτό, οι κοινωνικές δεξιότητες των δεύτερων βελτιώνονται και τα κυρίαρχα συμπτώματα των διαταραχών τους γίνονται λιγότερο εμφανή. Επιπρόσθετα, η φροντίδα ενός ζώου μπορεί να αποτελέσει πολύτιμο εργαλείο για τη βελτίωση των δεξιοτήτων λεπτής κινητικότητας. Επίσης, η ιδιαίτερη σχέση και αλληλεπίδραση μεταξύ ενός ατόμου με ειδικές ανάγκες με ζώα διευκολύνει διάφορους τομείς της μάθησης, της επικοινωνίας και της κοινωνικοποίησης.

Η εναλλακτική θεραπεία αυτής της μορφής χρησιμοποιείται ολοένα και συχνότερα, σε εκπαιδευτικά και θεραπευτικά περιβάλλοντα και συντελεί καταλυτικά στην υποβοήθηση της μάθησης στα παιδιά. Ωστόσο, η θεραπεία με τη συμμετοχή ζώων θα πρέπει να πραγματοποιείται μόνο και εφόσον έχει διασφαλιστεί ότι πληρούνται ορισμένα κριτήρια, όσον αφορά στη κατάσταση των ζώων, αλλά και του περιβάλλοντος μέσα στο οποίο λαμβάνει χώρα το πρόγραμμα.

Επιμέλεια: Γεωργία Ζαλίδου

bull green Πίσω
 
Hug4Pets Sign
 q a
 h4dDownWindow

© Hug4Pets.com - Τα πνευματικά δικαιώματα των κειμένων και λοιπών επιμέρους στοιχείων ανήκουν στη Hug4Pets. Απαγορεύεται η ανατύπωση, αναπαραγωγή, δημοσίευση και γενικά οποιαδήποτε χρήση, εκμετάλλευση ή διάδοση οποιουδήποτε στοιχείου έντυπη, ηλεκτρονική, ψηφιακή ή άλλη μορφή και με οποιοδήποτε μέσο χωρίς την άδεια της Hug4Pets.com .

Copyright © Hug4Pets. All Rights Reserved || Όροι Χρήσης