Οι σκύλοι ως σύντροφοι ανάγνωσης στις Μαθησιακές Δυσκολίες

Οι σκύλοι ως σύντροφοι ανάγνωσης στις Μαθησιακές Δυσκολίες

Οι σκύλοι ως σύντροφοι ανάγνωσης στις Μαθησιακές ΔυσκολίεςΤις τελευταίες δεκαετίες παρατηρείται αυξημένη συχνότητα εμφάνισης των Μαθησιακών Δυσκολιών (ΜΔ) στον μαθητικό πληθυσμό. Ειδικότερα, η διαταραχή αυτή αποτελεί ειδική δυσκολία στην ανάγνωση, τη γραφή, την ορθογραφία και τα μαθηματικά. Επειδή λοιπόν οι ΜΔ συνοδεύουν το άτομο σε όλη τη διάρκεια της ζωής του, υπάρχει αυξημένο ενδιαφέρον στην ανάπτυξη κατάλληλων υποστηρικτικών παρεμβάσεων και τεχνικών.

Την τελευταία δεκαετία, μία πρωτοποριακή προσέγγιση βασιζόμενη στον ιδιαίτερο δεσμό που αναπτύσσεται μεταξύ του ανθρώπου και των σκύλων κάνει την εμφάνισή της. Χρησιμοποιείται όλο και περισσότερο για την αντιμετώπιση των ΜΔ, ιδιαίτερα των δυσκολιών στην ανάγνωση. Εφαρμόζεται κυρίως στις Η.Π.Α. τόσο σε σχολικά περιβάλλοντα, όσο και σε δημοτικές βιβλιοθήκες και εξωσχολικά πλαίσια.

Πιο συγκεκριμένα, πρωταγωνιστές στην παρεμβατική διαδικασία είναι το παιδί και ο ειδικά εκπαιδευμένος σκύλος. Δευτερευόντως, συμμετέχουν ο θεραπευτής/παιδαγωγός που ορίζει τους στόχους του προγράμματος και ο συνοδός του ζώου. Ο σκύλος αποτελεί τον σύντροφο ανάγνωσης του παιδιού, ακούγοντας ό,τι του διαβάζει φωναχτά. Το παιδί που συμμετέχει διαβάζει με τον δικό του ρυθμό.

Είναι πολύ σημαντικό ότι για το παιδί, με τη χρήση του προγράμματος, η ανησυχία για τυχόν λάθη στην ανάγνωση και ο φόβος της κριτικής ή της κοροϊδίας από τους συμμαθητές του ελαχιστοποιείται, καθώς ο σκύλος δεν μπορεί να το κρίνει. Κατ’ επέκταση, περιορίζονται οι στρεσογόνοι παράγοντες που λειτουργούν ανασταλτικά στην ανάπτυξη της αναγνωστικής ικανότητας του παιδιού. Σαν αποτέλεσμα, παρατηρείται ενίσχυση του κινήτρου του, τόνωση της αυτό-εκτίμησης και της αυτό-πεποίθησης του και ενθουσιασμός για ανάγνωση.

Τέλος, ευρήματα και από άλλα προγράμματα με τη βοήθεια ζώων επαληθεύουν τα αισιόδοξα αποτελέσματα της παρέμβασης αυτής. Αποδεικνύεται λοιπόν ότι με τη σωστή χρήση ανάλογων προγραμμάτων ενισχύεται το κίνητρο των παιδιών, όχι μόνο όσον αφορά στις αναγνωστικές δεξιότητες, αλλά και πιο γενικά στην ολοκλήρωση των ακαδημαϊκών τους δραστηριοτήτων.

Επιμέλεια: Γεωργία Ζαλίδου

bull green Πίσω
 
Hug4Pets Sign
 q a
 h4dDownWindow

© Hug4Pets.com - Τα πνευματικά δικαιώματα των κειμένων και λοιπών επιμέρους στοιχείων ανήκουν στη Hug4Pets. Απαγορεύεται η ανατύπωση, αναπαραγωγή, δημοσίευση και γενικά οποιαδήποτε χρήση, εκμετάλλευση ή διάδοση οποιουδήποτε στοιχείου έντυπη, ηλεκτρονική, ψηφιακή ή άλλη μορφή και με οποιοδήποτε μέσο χωρίς την άδεια της Hug4Pets.com .

Copyright © Hug4Pets. All Rights Reserved || Όροι Χρήσης